De groepen

Bij Kids&Zoo krijgt ieder kind een vaste groep toegewezen waar hij/zij het grootste deel van de dag verblijft en waarin voldoende gekwalificeerde pedagogisch medewerkers het vertrouwde gezicht zijn voor de kinderen. Hierbij wordt de wettelijk voorgeschreven leidster/ kindratio gehanteerd namelijk:

De groepen

verticale en horizontale groepen

Kids&Zoo werkt met zowel verticale groepen als horizontale groepen. Zo kunt u als ouder kiezen wat u het prettigst vindt voor uw kind. Een horizontale groep bestaat uit kinderen in de zelfde leeftijd en ontwikkelingsfase. Een verticale groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met verschillende ontwikkelingsfases.

kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar; 1 leidster per 3 kinderen

kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar; 1 leidster per 5 kinderen

kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar; 1 leidster per 8 kinderen

kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar; 1 leidster per 8 kinderen

kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, 1 leidster per 10 kinderen

kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, 1 leidster per 12 kinderen

De groepen

De groepsindeling...

De Welpjes is een verticale groep voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. In deze groep zitten maximaal 16 kinderen per dag onder begeleiding van twee, drie of vier pedagogisch medewerkers.

De Schildpadden is een verticale groep voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. In deze groep zitten maximaal 16 kinderen per dag onder begeleiding van twee, drie of vier pedagogisch medewerkers.

De Zeehonden (peutergroep voorschool) is een horizontale groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In deze groep zitten maximaal 16 kinderen per dag onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers.

De Pinguïns is een verticale groep voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. In deze groep zitten maximaal 16 kinderen per dag onder begeleiding van twee, drie of vier pedagogisch medewerkers.

De Stokstaartjes (peutergroep voorschool) is een horizontale groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In deze groep zitten maximaal 16 kinderen per dag onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers.

De Panda’s bestaat uit kinderen van 4 tot 12 jaar. In deze groep zitten maximaal 20 kinderen onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers.