Visie en werkwijze

Visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen begeleid worden in een gezellige, huiselijke en leerzame omgeving. Wij bieden structuur en geven kinderen de ruimte om zelfstandig te worden en zelf te ontdekken. Veiligheid en vertrouwen zijn de basisbegrippen in de opvang.

Uitgewerkt en geconcretiseerd

Kids&Zoo heeft deze opvoedingsdoelen en een aantal andere thema's verder uitgewerkt en geconcretiseerd in het pedagogisch beleidsplan. Daarnaast zijn er verschillende protocollen waarin de dagelijkse uitvoering omschreven is m.b.t. slapen, eten, buitenspelen, zindelijkheid enz. en is gerelateerd aan het pedagogisch beleid.

Goede communicatie tussen u en Kids&Zoo

Wij nemen een deel van de zorg voor uw kind op ons. Dat doen wij niet alleen maar samen met u. Wij streven naar een goede bereikbaarheid. Heeft u vragen, opmerkingen of zit u ergens mee? Dan horen wij dat graag.