Peutergroep (voorschool)

Peutergroep (voorschool)

  • Voorbereiding basisschool
  • Themagericht werken
  • Uk & Puk
  • Horizontale groep
  • Voor kinderen vanaf 2,5 jaar
Peutergroep (voorschool)

Onze peutergroepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar met maximaal 16 kinderen. Wij bieden voorschoolse activiteiten aan. Wij helpen kinderen in hun ontwikkeling waaronder de zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Want alleen een kind dat goed in zijn vel zit, kan zich optimaal ontwikkelen!

Contact opnemen

Door voorschoolse activiteiten aan te bieden kunnen we de doorstroom naar de basisschool soepel laten verlopen. We zorgen er voor dat kinderen al vertrouwd raken bij wat er op school van ze verwacht wordt. Wij houden de ontwikkeling goed bij d.m.v. observatieformulieren. Hierbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Enkele voorbeelden zijn: motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal en spel ontwikkeling. We houden van elk kind bij hoe het zich ontwikkelt, waar nog aandachtspunten zijn en wat al heel goed gaat. Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt en naar school gaat, bespreken we deze observatieformulieren met ouders.

Impressie van de dag:

Vanaf 06.30 worden de kinderen gebracht. Ze kunnen dan vrij spelen, een knutselwerkje (af) maken of puzzelen.

Om 09.30 gaan we aan tafel of in de kring zitten. We zingen liedjes of de leidster leest een verhaaltje voor. Liedjes die elke dag gezongen worden zijn liedjes waarin we elkaar goedemorgen zeggen en de dagen van de week aan bod komen.

In de kring of aan tafel wordt er een hulpje van de dag uitgekozen. Hij/zij mag een mooie ketting om en mag de leidsters helpen met bijvoorbeeld tafel dekken, bekers uitdelen of vertellen wat ze allemaal gaan doen. Hierdoor krijgt het kind zelfvertrouwen. Daarna gaan we fruit eten met wat drinken en een koekje.

Na het fruit eten gaan we een activiteit doen. Denk aan een knutselactiviteit, een motorische activiteit of een groepsactiviteit. Bij een knutselactiviteit wordt bijvoorbeeld de fijne motoriek gestimuleerd. Zoals knippen, plakken of prikken.

Om 11.30 is het tijd voor de lunch. We eten samen brood, gevolgd door een cracker en een beker melk, ranja of water. De kinderen die slapen gaan op bed. De andere kinderen gaan (buiten) spelen of een activiteit doen. En sommige kinderen worden opgehaald.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....