Soorten opvang

Hieronder vindt u informatie over de verschillende soorten opvang die u af kunt nemen bij Kids&Zoo. Wij bieden u een ruime keus in dagopvang en buitenschoolse opvang.

Dagopvang

Wij vangen kinderen op van 0-4 jaar, 5 dagen in de week van 06.30 uur tot 19:00 uur. Veiligheid, vertrouwen, en een royaal activiteitenaanbod zijn belangrijke kenmerken van onze dagopvang. Aandacht voor kinderen en optimale stimuleringsmogelijkheden in een sfeer waarin kinderen spelenderwijs leren omgaan met elkaar. Met gevarieerd spel- en ontwikkelingsmateriaal, veilig ingerichte slaapkamers en uitdagende speelruimtes, binnen en buiten.
De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan hun leef-, eet- en slaappatroon. Naarmate de kinderen groter worden, gaan ze meer deelnemen aan het ritme van de groep. Dat betekent samen eten, samen opruimen, samen afspraken maken, het samen gezellig maken en natuurlijk samen spelen. Spelenderwijs leren kinderen de wereld te ontdekken en te delen met elkaar. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen.

Buitenschoolse opvang

Onder BSO verstaan wij ook de voorschoolse opvang. Bij de BSO vangen onze pedagogisch medewerkers uw kind op na schooltijd.
Tijdens de schoolweken wordt uw kind van en naar school gebracht en gehaald door onze pedagogisch medewerkers. De oudere kinderen kunnen ook zelfstandig naar de BSO komen.
Bij de BSO bieden wij kinderen verschillende activiteiten en/of uitstapjes aan, kijkend naar de leeftijden en interesses van de kinderen. Kleine/huiselijke activiteiten doen we bijvoorbeeld ook, zoals meegaan met boodschappen doen, een wandeling maken, voorlezen en knutselen. Maar ook bieden we grote creatieve- en sportactiviteiten aan en werken wij met themaweken en -dagen. Kinderparticipatie speelt een grote rol bij het bepalen van de activiteiten en het invullen van de activiteitenprogramma’s. Er wordt veel buiten gespeeld, geknutseld, (voor)gelezen en af en toe, bij slecht weer bijvoorbeeld, wordt er televisie of dvd gekeken. Ook organiseren we leuke en leerzame uitstapjes, bijvoorbeeld naar het bos, een speeltuin of naar het strand. Kortom, het kan niet op bij BSO Kids&Zoo!